Skip to main content

VibroSense har även under perioden april-juni kunnat se en fortsatt positiv trend i orderingången med ökad försäljning som följd. Omsättningen för räkenskapsåret 2020-2021, blir genom två starka kvartal i rad, något bättre än förväntat och högre än föregående år. Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2020-2021 beräknas att uppgå till ca 1 400 TKR, d.v.s. en ökning med ca 10 % i jämförelse med föregående år.

Sammanfattningsvis har bolagets ökade aktivitetsnivå under 2021 inom segmentet HAVS och Företagshälsovård gett resultat. Arbetet med att presentera bolagets nya applikation, Diabetes Foot Screening, till kliniker inom diabetesvården är igång och kommer att intensifieras under hösten.

Introduktionen till diabetesvården har under de senaste månaderna kunnat trappas upp tack vare vissa lättnader i klinikernas Corona-restriktioner. Gensvaret från marknaden är positivt och under hösten kommer vi att kunna öka bearbetningen ytterligare inom segmentet Diabetes.

  • Våra aktiviteter inom de segment av marknaden som arbetar med vibrationsskador har fallit ut positivt under de senaste månaderna, trots en försvårad marknadssituation orsakad av Covid-19. Vi har lyckats attrahera kunder inom den kliniska vården och levererat instrument till sjukhus i Sverige och Norge. Vi befinner oss fortfarande i en introduktionsfas med applikationen Diabetes Foot Screening, men vår tilltro på framgång har stärkts. Vad vi tidigare kommunicerat till marknaden ligger fast och vi förväntar att de aktiviteter vi genomför ska avspeglas positivt även i nästa räkenskapsårs första kvartal, säger Hans Wallin, VD på VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se