Skip to main content

VibroSense har under de senaste månaderna sett en positiv trend i orderingången, som ett resultat av bolagets gedigna arbete med starkt fokus på att skapa försäljning. Intäkterna väntas även öka under räkenskapsårets fjärde kvartal.

Under innevarande räkenskapsår har bolaget arbetat intensivt för att öka intäkterna inom segmentet Företagshälsovård. På en marknad som i många fall styrs av upphandlingar och långa beslutsprocesser, börjar det arbete man investerat i nu att ge resultat. Parallellt med detta arbete, lanseras bolagets nya applikation, Diabetes Foot Screening.

 

  • Det har varit en stor utmaning att agera under en pågående pandemi och som vi tidigare har kommunicerat, har detta till viss del påverkat takten i vårt försäljningsarbete. Det är därför extra roligt att det hårda arbete vi lagt ner börjar visa sig i form av ökad orderingång. Vi har dessutom full aktivitet och fokus på att ta ut Diabetes Foot Screening till marknaden. Vi har stor tilltro till att kunna kapitalisera på den stora potential vi ser i den svenska och internationella diabetesmarknaden. Det som nu sker är bara starten på den resa vi påbörjat och vi förväntar att de aktiviteter vi investerar i ska ha en gynnsam inverkan även på räkenskapsårets fjärde kvartal, säger Hans Wallin, VD på VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.