Skip to main content

VibroSense Dynamics AB (publ) meddelar att tidpunkten för offentliggörande av delårsrapport avseende räkenskapsårets tredje kvartal 2020/2021, kommer att tidigareläggas med hänsyn till helgdag den 13 maj 2021. Offentliggörande av kvartalsrapporten kommer att ske onsdag den 12 maj 2021. Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande var den 14 maj 2021.

 

Kontakt

Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Attachment