Skip to main content

VibroSense inleder, i samarbete med Business Sweden, en kartläggning av den tyska marknaden för Diabetes Foot Screening. Kartläggningen innefattar tre delmoment: identifiering av ledande kliniker och opinionsledare (KOL), analys av det tyska reimbursement-systemet, samt att identifiera och ta en första kontakt med potentiella distributörer.

Business Sweden har på uppdrag av VibroSense genomfört och slutrapporterat en förstudie som gått ut på att kartlägga den tyska marknaden och undersöka olika möjligheter att etablera försäljning av bolagets produkt VibroSense Meter® II och applikationen Diabetes Foot Screening i Tyskland, inom indikationsområdet Diabetes.
 

  • Den tyska marknaden är stor och erbjuder intressanta möjligheter för VibroSense, men är också komplex då den utgörs av många regioner som har affärsmässiga skillnader. Det är därför avgörande att vi gör en grundlig analys innan vi inleder konkreta säljaktiviteter. Business Sweden har levererat ett gediget och bra material i sin förstudie, som gett det vi behöver för att gå vidare in i nästa fas. Det är glädjande att fortsätta leverera enligt de milstolpar vi tidigare har kommunicerat till marknaden, säger Hans Wallin, VD på VibroSense Dynamics AB.

 

Om Diabetes i Tyskland

Diabetes är ett stort och växande problem och anledning till stor oro i Tyskland där omkring 7 miljoner människor är drabbade av diabetes. Siffran härstammar från en utvärdering av data ur en nationell undersökning genomförd av Robert Koch Institute. Enligt gjorda beräkningar finns det ytterligare cirka 1,3 miljoner människor som lever med diabetes utan att veta att de har sjukdomen. Antalet människor med Typ 2 diabetes i Tyskland, kommer att fortsätta att öka över de kommande tjugo åren. Forskare hos The German Diabetes Centre (DDZ) estimerar att upp till 12 miljoner människor kan lida av metaboliska störningar år 2040. Den beräknade, kraftiga ökningen av både Typ 1 och Typ 2 diabetes, bedöms innebära stora utmaningar för det tyska sjukvårdssystemet under de kommande åren.
 

Kontakt

Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se


Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Attachment