Skip to main content

VibroSense erbjuder alla kunder som har företagets äldre instrument att uppgradera till den nya produkten VibroSense Meter® II. Uppgraderingsprogrammet har tagits fram som en följd av det nya regulatoriska regelverk MDR (Medical Device Regulation) som träder i kraft den 26 maj 2021.

Det nya strängare regelverket kommer att gälla för alla medicintekniska produkter som säljs inom EU från och med den 26 maj 2021. VibroSense håller för närvarande på att anpassa VibroSense Meter® II för MDR vilket även kommer att gynna bolaget vid försäljning av bolagets produkter utanför EU.

Bolagets befintliga kunder erbjuds nu att köpa VibroSense Meter® II som ersätter det äldre instrumentet, vilket därmed utgår ur sortimentet.
 

  • Det här är en naturlig del i vår produktstrategi som föranleds av det kommande nya och mycket strängare regelverket MDR. Samtidigt ger vi kunderna en bra möjlighet att uppgradera till vårt mer avancerade instrument VibroSense Meter® II, som kan användas vid undersökning av både fötter och händer. VibroSense Meter® II innehåller dessutom våra nya applikationer för Screening som både levererar säkra resultat och sparar tid för vårdgivaren. Vi har förhoppningar att vårt erbjudande till befintliga kunder kommer att ha positiv inverkan på vår försäljning, säger Hans Wallin, VD på VibroSense Dynamics AB.

 

Kontakt

Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.