Skip to main content

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) kliniska valideringsstudie för den nya applikationen Diabetes Foot Screening visar att bolagets produkt VibroSense Meter® II uppfyller alla väsentliga kriterier för godkännande enligt den kliniska valideringsplanen. VibroSense håller därmed den tidplan bolaget tidigare har kommunicerat och är redo att lansera applikationen Diabetes Foot Screening till både primär- och specialistvården.

Under hösten 2020 har VibroSense Dynamics AB genomfört en klinisk valideringsstudie med den nya applikationen Diabetes Foot Screening avsedd för bolagets produkt VibroSense Meter® II. Resultatet av hittills erhållen studiedata visar att applikationen är godkänd enligt de väsentliga kriterier som satts upp i den kliniska valideringsplanen.

I valideringsstudien ingår patienter med både diabetes typ 1 och 2, vilket innebär att VibroSense Meter® II kan säljas till både primär- och specialistvården. Detta är en viktig milstolpe och innebär att bolaget kan bearbeta båda dessa segment som utgör merparten av marknaden inom indikationsområdet diabetes.

  • Att VibroSense nu är redo att lansera Diabetes Foot Screening är ett stort steg framåt och ytterligare en bekräftelse på att vi lyckas hålla den plan vi tidigare har kommunicerat till marknaden. Resultaten i studien bekräftar vår teknologi och vi är givetvis nöjda. Vi kommer nu att påbörja nästa fas som är att presentera produkten för sjukvården inom indikationsområdet Diabetes, säger Hans Wallin, VD på VibroSense Dynamics AB.

 

 

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Attachment