Skip to main content

Företrädesemission

Den 28 februari 2023, inleds teckningsperioden i VibroSense Dynamics AB:s  nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

 Även allmänheten inbjuds att teckna B-aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 14 mars 2023.

Emissionen beskrivs övergripande i en så kallad Teaser och mer i detalj i ett Memorandum. Klicka på länkarna nedan för läsa mer.

Det finns två sätt at teckna sig:

1. Teckna med hjälp av teckningsrätter.
Fem teckningsrätter ger rätt att teckna en ny B-aktie för 5,76 kr. Teckningsrätter handlas även på Spotlight, klicka på länken Teckningsrätter

Teckning med teckningsrätter ger en garanterad tilldelning. Inlösen av teckningsrätter till aktier kan göras via banken:

Om du har Avanza klickar du på följande länk: Avanza
Om du har Nordnet klickar du på följande länk: Nordnet (klicka på länken minasidor/Företagshändelser & IPOer)

Det går också bra att teckna sig vi andra banker. Kontakta din bank för mer information

2. Teckning utan företrädesrätt
Kontakta din bank och meddela att du vill teckna dig utan företrädesrätt.
Det går också bra att teckna sig via Nordic Issuing, klicka  på länken Nordic